Mine værktøjer
Du er her: Forside gaskedel Energimærkning

Energimærkning

Fra 26. september 2015 gælder der nye EU-regler (Ecodesign-ordningen) for energimærkning af opvarmnings- og varmtvandsproducerede anlæg, herunder gaskedler. EU-reglerne erstatter den tidligere danske energimærkningsordning af gaskedler. 

Læs mere om Ecodesign direktivet her

DGC har tidligere ført en liste over energimærkede kedler, som erstattes af en ny liste baseret på EU-mærkningen. 

DGC har med inspiration fra den tidligere kedelliste og i samarbejde med gaskedelbranchen og Energistyrelsen udarbejdet en ny kedelliste med baggrund i Ecodesign. Listen skal hjælpe forbrugere og installatører til at vælge den korrekte kedel. DGC’s kedelliste er frivillig og indeholder en oversigt over kedler med oplysninger fra de deltagende kedelleverandører, der opfylder kravene til Ecodesign og Bygningsreglementet.

Kedellisten kan downloades her

Fra den 26. september 2015 mærkes  forsyningsanlæg med et energimærke A++ til G, hvor A++ er det mest energieffektive. Fra den 26. september 2019 tilføjes også energiklassen A+++.

Det er vigtigt at bemærke, at den nye mærkningsordning opgiver kedelvirkningsgrad ud fra øvre brændværdi, i modsætning til den tidligere der anvendte nedre brændværdi. Det betyder, at tallene for naturgas umiddelbart ser omtrent 10 % lavere ud end tidligere, men i praksis er der ingen forskel. Forskellen på øvre og nedre brændværdi er, at øvre brændværdi medregner kondensationsvarmen fra vandindholdet i røggassen, mens denne ikke er medregnet i nedre brændværdi. 

Kravet til kedlens nyttevirkning i Bygningsreglementet (8.5.1.4. stk.3: Kedler til fyring med gas skal have en nyttevirkning ved CE-mærkning på mindst 96 pct. ved fuldlast og 104 pct. ved 30 pct. dellast) indebærer anvendelse af kondenserende kedler. 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret januar 2017