Mine værktøjer
Du er her: Forside gaskedel Installation

Installation

Information vedrørende installation af gaskedel

Ved installation af gasfyrede kedler i boliger er der en række myndighedsbestemmelser, der skal følges:

  • Gasreglementet afsnit A
  • Bygningsregelement
  • Boligministeriets VA-godkendelse

Installation af gaskedel (og andre gasforbrugende apparater) skal udføres af en autoriseret installatør/gasmester. Derudover er det vigtigt at huske, at det er lovpligtigt at anmelde installation af en gaskedel (til gasselskabet) - ikke kun ved en ny gasinstallation, men også ved udskiftning af en gaskedel.

Udskiftning af eksisterende eller anskaffelse af et helt nyt gasapparat giver anledning til lidt overvejelser.

Gaskedler, gaskomfurer og kogeborde er standardinstallationer, hvor hele installationsarbejdet kan aftales direkte med den autoriserede vvs'er. Andre installationer end disse er ikke standardinstallationer, og derfor er det en god idé enten selv at kontakte gasleverandøren eller bede den autoriserede vvs'er om at kontakte gasleverandøren, inden arbejdet påbegyndes. Gasleverandøren laver en stikprøvekontrol på udvalgte standardinstallationer, mens hver enkelt ikke-standardinstallation skal godkendes af gasleverandøren, før den tages i brug. 

Gasleverandørens tilsynsfolk kan vejlede omkring den eksisterende eller nye gasinstallation og apparatet, som ønskes installeret. På den måde kan misforståelser og uhensigtsmæssige installationsløsninger blive forhindret på et tidligt tidspunkt i arbejdet, og dermed vil arbejdet både blive billigere og hurtigere.

Alt installationsarbejde i forbindelse med gasapparater skal anmeldes til gasleverandøren. Det er den autoriserede vvs'er, som tager kontakten til gasleverandøren, med mindre andet er aftalt. Er du i tvivl, så tal med den autoriserede vvs'er om dette.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret januar 2017