Mine værktøjer
Du er her: Forside gaskedel Opvarmning

Opvarmning med naturgas/bygas

Varmeforsyningsanlæg med traditionelle eller kondenserende gaskedler er i dag den mest udbredte og traditionelt anvendte teknologi inden for direkte naturgasbaseret rumopvarmning og opvarmning af varmt vand. Varmen kan distribueres inde i bygningen ved hjælp af enten et vandbaseret (gulvvarme, radiatorsystem eller kombination af de to systemer) eller et luftbaseret varmeafgivelsessystem (luftkanaler).

Opvarmning i boliger sker traditionelt som en vandbaseret central opvarmning. En luftbaseret opvarmning i kombination med ventilation er også mulig, men ved et almindeligt varmebehov er det dog en dyr opvarmningsmetode. Det skyldes, at volumenstrømmen (størrelsen af den indblæste luftmængde) skal være væsentligt større, og det giver et relativt stort elforbrug. En større volumenstrøm betyder også, at der er risiko for, at luftstrømmen føles som træk.

Der findes flere DGC's vejledninger som handler om varmeanlæg:

DGC-vejledning nr. 15 "1-strengs varmeanlæg til gasfyret parcelhus"

DGC-vejledning nr. 16 "2-strengs varmeanlæg til gasfyret parcelhus"

DGC-vejledning nr. 36 "Kondenserende kedler - Tilpasning til 1-strengs varmeanlæg"

DGC-vejledning nr. 37 "Kondenserende kedler - Tilpasning til 2-strengs varmeanlæg"

DGC-vejledning nr. 43 "Gaskedler og gulvvarme"

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret januar 2017