Mine værktøjer
Du er her: Forside gaskedel Valg af kedel

Valg af gaskedel - Gaspro

DGC har i samarbejde med gasselskaberne udviklet et energi- og økonomiberegningsprogram "Gaspro", hvor du ved at indtaste dine data, kan få beregnet dit energiforbrug og få råd om, hvilken kedel du skal vælge

Gaspro er et beregningsprogram, der kan anvendes ved dimensionering af små gaskedler til parcelhuse og villabebyggelse.

Ved at definere forudsætninger/ønsker/krav til installationen kan programmet beregne, hvilke kedler i databasen der er egnet. Når der herefter vælges kedel, beregner programmet den årlige besparelse ved valget.

Det kan ikke anbefales at anvende programmet til beregninger for huse med varmebehov på over 30.000 kWh/år, idet beregningerne her ikke er dokumenteret ved laboratoriemålinger.

Databasen

Programmet er bygget op omkring en kedeldatabase, der indeholder oplysninger om gaskedlernes effektivitet, ydelse, miljøbelastning og meget andet. Oplysningerne er fundet ved afprøvning på DGC's laboratorium og er kvalitetskontrolleret af kedelleverandørerne.

Databasen udbygges i takt med, at der jævnligt testes nye gaskedler på DGC's laboratorium. Derfor opdateres og videreudvikles Gaspro jævnligt, således at de nyeste gaskedler på markedet vil kunne findes i databasen.

I forbindelse med EU-implementering af Ecodesign den 26. september 2015 er databasen udvidet med kedler, hvor data er angivet af kedelleverandørerne og er baseret på ECOdesign’s enkle kedeltestprogram uden test af varmtvandsproduktion. Ved manglende data bruger GASPRO default-værdier.      

Gå til Gaspro

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret januar 2017