Mine værktøjer
Du er her: Forside gaskedel Varmt brugsvand

Varmt brugsvand

Det er i dag normalt, at kedlen skal dække behovet både for boligopvarmning og for forbruget af varmt vand. Kedlens ydelse skal dække den varmemængde, der er behov for. Den nødvendige effekt til varmtvandsforbruget har kun indflydelse på kedelstørrelsen i de tilfælde, hvor der ikke ønskes varmtvandsbeholder eller hvor der er kun plads til en meget lille beholder. Et varmeanlæg med en meget lille eller eventuelt slet ingen beholderdel kaldes for gennemstrømningsvandvarmer. Sammenlignet med en gennemstrømningsvandvarmer har en kedel med varmtvandsbeholder den store fordel, at kedlens effekt kan vælges meget mindre, idet spidsbelastningerne dækkes af den opmagasinerede varmtvandsmændge.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret januar 2017