Mine værktøjer
Du er her: Forside gaskedel Varmt brugsvand Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

De fleste kedelfabrikanter leverer varmtvandsbeholdere (som regel i flere størrelser), som man må formode passer til kedlerne. Valg af beholder skal tilpasses det aktuelle varmtvandsbehov. Dette måles i det antal liter varmt vand pr. minut, der samlet kan forbruges ved boligens tappesteder i en periode på 10 minutter. Disse forbrug opdeles i intervaller som vist i tabellen nedenfor, hvor der også er udarbejdet en skønsmæssig vurdering af, hvilke tappesteder det svarer til i praksis.

Varmtvandsbehov

Eksempelvis vil en kedel med en varmtvandsbeholder på 115 liter og en maksimal overførselskapacitet på 17 kW passe til et „Stort“ varmtvandsbehov (12-15 liter pr. minut), hvilket svarer til, at der kan fyldes et badekar eller anvendes to brusere samtidig i 10 minutter.

Bemærk, at vandnormskurverne angiver mindstekravene ifølge vandnormen (med og uden badekar) med et tillæg på 15 % pga. vekslertilkalkning. Endvidere er der korrigeret for, at kun 80 % af beholdervolumen reelt kan udnyttes med en passende tappetemperatur.

 Beholderstørrelse

 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret januar 2017