Mine værktøjer
Du er her: Forside grønne gasapparater

Grønne gasapparater

Udviklingen inden for energisektoren medfører, at der er et øget fokus på effektiv energiudnyttelse og på gasanvendelse i samspil med vedvarende energi.

Trods en ambitiøs målsætning om en kraftig omstilling til vedvarende energi er der i Danmark stadig behov for fossile brændsler flere årtier frem. Naturgas spiller en vigtig rolle i den planlagte overgang til fremtidens energisystemer baseret på vedvarende energikilder.  Naturgas har bedre miljømæssige egenskaber i forhold til andre fossile brændsler, er meget fleksibel energikilde og har en veludbygget infrastruktur. 

Selve gasapparatet kan være "grønnere" ved at kombinere dette med vedvarende energikilder, så gassen kun bruges, når vedvarende energikilder ikke kan levere nok energi. I de seneste år er såkaldte hybridløsninger blevet meget populære. "Hybrid" i denne sammenhæng betyder blanding af forskellige energikilder og/eller kombination eller sammensmeltning af flere teknologier. 

Derudover blev selve naturgassen i de seneste år endnu ”grønnere”, da en del af naturgassen er erstattet af biogas.

I 2011 sendte DONG Energy for første gang CO2-neutral opgraderet biogas ud i det danske naturgasnet. Det skete på rensningsanlægget i Fredericia, der producerer biogas fra spildevandsslam. I 2014 åbnede HMN Naturgas for hanerne og sendte opgraderet biogas fra gylle ud i naturgasnettet. 

Mange andre projekter er på vej med grøn gas til nettet. Biogas kan fysisk tilføres gasnettet efter opgradering til en kvalitet svarende til gassen i nettet. Opgraderet biogas får de samme forbrændingstekniske egenskaber som den øvrige naturgas i gassystemet og kaldes herefter bionaturgas. Se hvor biogas er blevet produceret og opgraderet: Her sker det

 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret januar 2017