Mine værktøjer
Du er her: Forside grønne gasapparater Gaskedel plus solvarme

Gaskedel plus solvarme

Udformning af et solvarmeanlæg i enfamiliehuse

Solvarmeanlægget udformes principielt med to forskellige formål: kun til brugsvandopvarmning eller som et solvarmeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning.

To tredjedele af de installerede solvarmeanlæg i Danmark er anlæg, hvor solvarme anvendes til brugsvandsopvarmning. En tredjedel af anlæggene er til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning. I praksis betyder det, at typiske anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning (i Danmark) er udstyret med en ekstra varmeveksler. Først opvarmes varmtvandsbeholderen, og derefter sendes overskudsvarme til radiatorkredsen. Solvarmeanlægget er specielt egnet til huse med gulvvarme, hvor det er muligt at udnytte varmen ved lave temperaturer. Hermed er det også er en fordel at udnytte overskudsvarmen om sommeren til fx gulvvarme i badeværelset.

Et typisk solvarmeanlæg til et enfamiliehus består af en solfangerkreds inkl. solfangere, en pumpe og rør med glykolblanding (for at frostsikre anlægget) til at transportere den solopvarmede væske til varmtvandsbeholderen. Derudover sørger en styringsenhed for, at pumpen går i gang for at overføre varme fra solen, når væsken i solfangeren er få grader varmere end væsken i bunden af varmtvandsbeholderen. Solvarme fra solfangerkredsen overføres til en solvarmeforberedt beholder/et specialdesignet brugsvandslager ved hjælp af spiralen i bunden eller via en kappe rundt om den nederste halvdel af beholderen.

Der findes energieffektive anlæg i praksis, som producerer varmt vand og rumvarme efter behov, som fx gennemstrømningsgaskedel uden varmtvandsbeholder. For at udnytte solvarmen er det nødvendigt med en varmtvandsbeholder som solvarmelager for at lagre varmen fra et tidspunkt på dagen, hvor solen skinner, til det tidspunkt den skal bruges.

Solvarmeanlæg i forbindelse med konvertering til naturgas har den samme gode økonomi som solvarme i forbindelse med nybyggeri, idet der i praksis stort set altid også anskaffes en ny varmtvandsbeholder. I begge tilfælde spares en stor del af installationsudgiften til en solvarmeforberedt varmtvandsbeholder, og det er samtidig en fremtidssikring af varmeanlægget. Tilsvarende gælder for solvarme i forbindelse med udskiftning af en eksisterende gaskedel, hvis renoveringen omfatter udskiftning af varmtvandsbeholderen, som erstattes med en solvarmeforberedt varmtvandsbeholder. 

Med optimal orientering af solfangerne kan op til 60 % af energibehovet til varmt brugsvand hentes fra solen. Hvis solvarme anvendes til rumopvarmning, kan besparelser til varmeudgiften være op til 20 %. 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret januar 2017