Mine værktøjer
Du er her: Forside Indendørs gasapparater Gaskedel

Gaskedel

Der er i dag omkring 400.000 gaskunder, som anvender naturgas til individuel opvarmning. Langt den overvejende del af de naturgasopvarmede boliger har tidligere haft oliefyr, men også en del el-opvarmede boliger er efterhånden konverteret til naturgas.

Varmeforsyningsanlæg med traditionelle eller kondenserende gaskedler er i dag den mest udbredte og traditionelt anvendte teknologi inden for direkte naturgasbaseret rumopvarmning og opvarmning af varmt vand. Varmen kan distribueres inde i bygningen ved hjælp af enten et vandbaseret (gulvvarme, radiatorsystem eller kombination af de to systemer) eller et luftbaseret varmeafgivelsessystem - luftkanaler. 

Gaskedlen kan være en let, væghængt kedel med et lille vandindhold (1-5 liter) eller en tung, gulvplaceret kedel med et stort vandindhold (20-100 liter), hvor forbrændingskammeret enten er lukket eller åbent.

I typen med åbent forbrændingskammer fødes forbrændingen med luft fra opstillingsrummet, og aftrækket føres via skorsten eller aftrækrørsystem. Når man anvender apparater med åben forbrændingskammer, skal  man sikre sig, at den nødvendige luft kan tilføjes opstillingsrummet.

I typen med lukket forbrændingskammer fødes forbrændingen med udeluft og afgiver røggas igennem et centreret dobbeltrør (balanceret aftræk) eller gennem to separate rør (splitaftræk).

Gaskedlens placering er vigtig. Den må ikke placeres i rum med meget støv, frostrisiko, fugt, brandfarlige væsker eller fælles adgangsveje til flere boliger.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret januar 2017