Mine værktøjer
Du er her: Forside Indendørs gasapparater Gaspejse

Gaspejse

Gaspejse er apparater til dekorativt formål. Nogle gange bruges gaspejse til rumopvarmning, skønt de ellers ofte vælges af æstetiske årsager. Gaspejse må ikke anvendes som primær opvarmningskilde, da virkningsgraden er for ringe i forhold til Bygningsreglementets bestemmelser. Det kan dog ikke undgås, at gaspejsen afgiver varme til omgivelserne og dermed bidrager til opvarmningen af opstillingsrummet.

En gang imellem betegnes gaspejse som gasbrændeovne, fordi der kan placeres keramiske efterligninger af rigtige brændeknuder, som giver en meget virkelighedstro effekt. Der kan være betydelige forskelle i energieffektivitet fra den ene model til den anden.

Gaspejse er blevet meget populære i de seneste år. Nogle af årsagerne kan være:

  • Det er let at ”tænde op” i gaspejsen, og den er nem at betjene.
  • Man har altid brændsel til rådighed. Brændslet bliver fremført i rør i boligen, så det skal ikke hentes i brændeskuret eller bestilles hos en leverandør.
  • Der er altid rent og pænt. En gaspejs producerer ikke skidt i form af aske, og den soder ikke som andre dekorative pejse og brændeovne.

Man kan vælge en gaspejs med åben eller lukket forbrænding. Gaspejse med åben forbrænding er kendetegnet ved, at forbrændingsluften hentes direkte i opstillingsrummet, mens pejse med lukket forbrænding henter luften fra det fri. Hvis gaspejsen har lukket forbrænding, gives der stor sikkerhed for, at giftige forbrændingsprodukter ikke ledes ud i opstillingsrummet.

Ved åbne gaspejse er der direkte adgang til flammerne uden beskyttende glas. Dette betyder samtidig, at der er risiko for, at forbrændingsprodukterne kommer ud i opstillingsrummet, hvis der er undertryk i opstillingsrummet. Dette undertryk kan opstå ved gennemtræk, eller hvis der er udsugning i nærheden, fx fra en emhætte.

Lukkede gaspejse har ikke den samme risiko for forbrændingsprodukter i opstillingsrummet, da den er forsynet med et centreret dobbeltrør. Forbrændingsprodukterne bortledes i et rør som er omgivet af et andet rør, hvor den friske luft til forbrændingen ledes til pejsen.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret januar 2017