Mine værktøjer
Du er her: Forside Indendørs gasapparater Gasradiator Installation

Installation

Information vedrørende installation af gasradiator

Installationen skal altid udføres i overensstemmelse med installationsvejledningen, Gasreglementet A og Bygningsreglementet.

Yderligere oplysninger vedrørende installation af en gasradiator findes i DGC-vejledning nr. 23 "Installation af gasradiator".

Udskiftning af eksisterende eller anskaffelse af et helt nyt gasapparat giver anledning til lidt overvejelser.

Gaskedler, gaskomfurer og kogeborde er standardinstallationer, hvor hele installationsarbejdet kan aftales direkte med den autoriserede vvs'er. Andre installationer end disse er ikke standardinstallationer, og derfor er det en god idé enten selv at kontakte gasleverandøren eller bede den autoriserede vvs'er om at kontakte gasleverandøren, inden arbejdet påbegyndes. Gasleverandøren laver en stikprøvekontrol på udvalgte standardinstallationer, mens hver enkelt ikke-standardinstallation skal godkendes af gasleverandøren, før den tages i brug. 

Gasleverandørens tilsynsfolk kan vejlede omkring den eksisterende eller nye gasinstallation og apparatet, som ønskes installeret. På den måde kan misforståelser og uhensigtsmæssige installationsløsninger blive forhindret på et tidligt tidspunkt i arbejdet, og dermed vil arbejdet både blive billigere og hurtigere.

Alt installationsarbejde i forbindelse med gasapparater skal anmeldes til gasleverandøren. Det er den autoriserede vvs'er, som tager kontakten til gasleverandøren, med mindre andet er aftalt. Er du i tvivl, så tal med den autoriserede vvs'er om dette.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret januar 2017