Mine værktøjer
Du er her: Forside Sikkerhed

Sikkerhed

Det danske sikkerhedsnivau på gasområdet er højt, også set i internationalt perspektiv. Ulykkesstatistikken kan ses hos Sikkerhedsstyrelsen.

Erfaringen viser, at naturgas er en sikker energikilde, men som ved enhver anden form for energi, er der også en beskeden risiko forbundet med brugen af naturgas.

Gode huskeregler

 • Friskluftsåbninger ud til det fri må aldrig spærres eller tilstoppes.
 • Naturgasfyr og brændeovn må aldrig monteres på samme skorstensløb.
 • Udmundingen af et vandret balanceret aftræk må aldrig placeres i en overdækket terrasse, udestue, carport eller andre arealer, hvor der ofte befinder sig mennesker.
 • Tjek altid, hvor stikledningen er placeret, når du skal i gang med større gravearbejder.
 • Arbejd aldrig selv på installationerne.
  Tilkald en fagmand, som loven kræver.
 • Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af naturgasinstallationerne.
 • Kontroller regelmæssigt aftræk eller skorsten.
 • Vær opmærksom på lugt og fugt i rummet, hvor installationen er placeret.
  Det kan være tegn på dårligt fungerende aftræk eller dårlig forbrænding.
 • Få oplysninger hos naturgasselskabet, når du planlægger bygningsændringer ved eller omkring stikledning, målerskab, gaskedel og installationer.
 • Man bør henvende sig til sit gasselskab, hvis man konstaterer gaslugt, eller hvis der er andre sikkerhedsrelaterede problemer.
Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret januar 2017