Mine værktøjer
Du er her: Forside Sikkerhed Gasalarmer

Gasalarmer

Nedenstående artikel giver svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende forskellen mellem gasalarmer og kuliltealarmer og deres anvendelse.

Forskel mellem gasalarmer og kuliltealarmer

Mange blander begreberne gasalarmer og kuliltealarmer sammen, da de tror, det er det samme.

Gasalarmer reagerer på udstrømmende gas fra utætte gasinstallationer, hvorimod kuliltealarmer reagerer på den farlige kulilte, der kan opstå ved en dårlig forbrænding.

Holdning til gasalarmer

I de ca. 25-30 år naturgas har været anvendt i Danmark, har der ikke været et eneste uheld eller en eneste eksplosion, der hidrørte fra en utæt gasinstallation i en bolig. Med den gamle bygas var der kun meget få uheld, der primært hidrørte fra udstrømmende gas fra gaskomfurer. Disse uheld skyldtes, at disse gaskomfurer ikke havde flammesikring. Alle "nye" gaskomfurer skal have en sådan sikring i dag.

Af ovennævnte årsag, og fordi billige gasalarmer også reagerer på andre stoffer end gas og derfor kan give fejlalarmer, anbefaler hverken DGC eller gasselskaberne brugen af gasalarmer til private.

Hvis man alligevel ønsker at anvende en gasalarm, skal den ved natur- og bygas (ny som gammel) placeres højt, da disse gasser er lettere end luft og derfor stiger opad. Denne egenskab gør også anvendelsen af gasserne mere sikker, da eventuelle utætheder let ventileres bort.

Flaskegas derimod er tungere end luft, hvorfor gasalarmerne ved anvendelse af denne gas skal placeres lavt ved gulvet.

For begge placeringer skal man ud over høj/lav placering også tage højde for, at de sidder så frit, at en eventuel gasudstrømning vil kunne bevæge sig rundt om gasalarmen.

Kuliltealarmer

De uheld, vi gennem tiden har haft ved gasanvendelse i boliger, har hovedsageligt stammet fra udstrømmende røggas, der indeholdt kulilte.

Kulilte er en meget giftig luftart, og der skal kun en meget lille koncentration til i et rum, før det er farligt.

Derfor anbefaler både DGC og gasselskaberne, at man kan anskaffe en kuliltealarm som supplerende udstyr.

Det er særligt ældre, dårligt vedligeholdte kedelanlæg, der sammen med dårlige aftræk (skorstene) har været medvirkende til uheldene.

Det skal dog nævnes, at langt de fleste kulilteforgiftninger kommer fra andre kilder end gaskedler, fx brændeovne, bilers udstødning samt brande (røgforgiftninger).

Da kulilte har samme massefylde som luft, vil den hverken stige opad eller gå nedad, men bare blande sig med luften og bevæge sig på samme måde i boligen.

DGC og gasselskaberne anbefaler derfor, at kuliltealarmen placeres nær kilden - i dette tilfælde gasfyret - ca 1,8 m over gulvet.

Hvis man ønsker sikkerhed i andre rum, må man placere flere kuliltealarmer.

Vælger man en gas- eller kuliltealarm, skal man sikre sig, at den er testet efter en relevant standard:

Gasalarmer:     EN50194:2000

Kuliltealarmer:  EN50291:2010

 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret januar 2017