Mine værktøjer
Du er her: Forside Sikkerhed Kuliltealarmer

Kuliltealarmer

De første kuliltealarmer til husholdningsbrug kom på markedet for ca. 15 år siden. Siden da er standarderne for de nye kuliltealarmer blevet skærpet sideløbende med den generelle udvikling af kuliltealarmerne. Det er i dag muligt at fremstille en god kuliltealarm, der næsten udelukkende er følsom over for kulilte og har en levetid på 5 år. Alarmerne i dag virker typisk således, at de efterligner menneskets reaktion på kulilte. Det er ikke alene koncentrationen af kulilten, der har betydning, men også den tid man bliver eksponeret for kulilten. Dette betyder, at kuliltealarmer skal kunne måle relativt små koncentrationer af kulilte, og de skal give alarm, hvis der er en lang eksponeringstid. Alarmen må desuden ikke give alarm, hvis der er en kort eksponeringstid for disse kuliltekoncentrationer, da der ellers vil være for mange fejlalarmer. Derudover skal den selvfølgelig hurtigt give alarm ved høje koncentrationer af kulilte.

Vær opmærksom på: Ved nogle anlæg kan alarmerne være en ekstra sikkerhedsforanstaltning, men 100 % sikkerhed vil de aldrig kunne give. Læs mere i artiklen (HNG magasinet, marts 2000).

Kuliltealarmer med måleceller af den elektrokemiske type vil generelt være de bedste. Denne celletype anvender en meget anerkendt teknologi, men er først i den senere tid blevet anvendt til disse kuliltealarmer, da produktionsprisen tidligere var for høj. Nu bliver disse måleceller masseproduceret og de har flere fordele:

  • Lang levetid (typisk 5 år)
  • Næsten kun følsom for CO
  • Meget lidt følsom over for fugtindholdet i luften
  • Lille energiforbrug (kan dermed også anvendes i batteridrevne kuliltealarmer)
  • Stor målenøjagtighed

Kravene til en god kuliltealarm må være, at den er godkendt efter de nyeste standarder og har en lang garanteret levetid.

Man skal være opmærksom på, at målecellen i en kuliltealarm typisk har en levetid på 3-5 år, så det nytter ikke bare at skifte batteriet, hvis målecellen ikke er tilstrækkelig effektiv mere.

DGC opdaterer løbende en liste over kuliltealarmer på det danske marked. Se listen her.

Få yderligere information om kuliltealarmer og installation af disse i DGC-vejledning nr. 41.

Læs mere i brochuren "Sikker med naturgas"

Handlinger tilknyttet webside

Sidst revideret januar 2017